Skip to content

MorgenZon ondersteunt realisatie Coöperatief Boeren Zonneveld Neer

In Leudal is een lokale samenwerking tussen zes grondeigenaren gestart om een zonneveld te realiseren. Met het Coöperatief Boeren Zonneveld Neer zetten de partijen zich in voor de klimaatdoelstelling van Leudal. Dit initiatief wordt ondersteund door MorgenZon en a.s.r. real estate. Daarmee staat een topteam klaar dat alles in huis heeft om het zonneveld lokaal en gedragen te realiseren.

Het initiatief is een samenwerkingsverband van agrarische families die grond en arbeid inbrengen, te weten Theelen, Claessen, Arts, Frenken, Bongers en a.s.r. real estate. Samen hebben zij het Coöperatief Boeren Zonneveld Neer opgericht. Met de opbrengsten van het zonneveld krijgen de agrarische bedrijven een sterke basis voor hun bedrijf om de komende decennia om te schakelen naar kringlooplandbouw. Ook het onderhoud en beheer van het park zal door de coöperatie worden uitgevoerd omdat de ondernemers op zoek zijn om op een coöperatieve wijze hun bedrijf te verbreden buiten de landbouw.

Landschappelijke inpassing

Het zonneveld dat de Coöperatieve Boeren Zonneveld Neer wil realiseren ligt verscholen tussen het afwateringskanaal en de Kookepan bij de meest oostelijk ingeplande windmolen. Het plan houdt rekening met de zichtlijnen zodat je over de zonnepanelen heen kan blijven kijken. De panelen worden maximaal 1,30 meter hoog. Ook worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd en komt er een wandelroute door het park voor een ‘ommetje’ vanuit Neer. Met een uitkijktoren wordt het mogelijk om op een leuke en educatieve wijze kennis te maken met dit nieuwe energielandschap. Vanuit de omringende omgeving is het zonneveld namelijk niet goed te zien, des te leuker om er ter plekke wel goed naar te kunnen kijken.

Netpooling

Met Enexis zijn afspraken gemaakt om het zonneveld aan te kunnen sluiten op het onderstation in Egchel. Hier is vooralsnog voldoende capaciteit beschikbaar. De coöperatie maakt graag afspraken met Leudal Energie over netpooling om daarmee gezamenlijk gebruik te maken van de netaansluiting van de windmolen. Dit wordt op een later moment verder besproken en uitgewerkt.

Van lokaal, voor lokaal

Het plan voor het zonneveld voorziet ook in ruimte voor bewoners om mee te denken en financieel mee te doen. Dit is niet alleen voor bewoners van Leudal, maar ook breder voor bewoners in de directe omgeving zoals Peel en Maas mogelijk. Zo wil de coöperatie werk maken van financiële crowdfunding, een gebiedsfonds en de lokaal opgewekte energie ook lokaal laten gebruiken. Na een positieve beoordeling in september van de gemeente, wordt het startschot gegeven om ook echt aan de slag te gaan. Het Coöperatief Boeren Zonneveld Neer kijkt uit naar het samen waarmaken van het zonneveld voor een betere toekomst.

Wil je meer weten over dit initiatief of heb je interesse in het ontwikkelen van je eigen zonneveld? Neem dan contact op met Jan Jaap Wesselink: janjaapwesselink@morgenzon.nu

Zonnepark Neer
De agrarische families Theelen, Claessen, Frenken en Bongers
Delen:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin