Op parkeerterreinen

Parkeerterreinen worden nu eendimensionaal gebruikt voor het stallen van auto’s. Als eigenaar van het terrein zorg je ervoor dat alles schoon, heel en veilig is. Gaan we samen nog slimmer gebruik maken van dit terrein? Dat kan door het terrein ook te gebruiken voor duurzame energie opwek. Wij plaatsen zonnecarports op parkeerterreinen. Wij zien de mogelijkheden, kansen en de extra toegevoegde waarde voor de bezoeker én voor jou als eigenaar