Skip to content

Over

Wij zien het als een uitdaging om er samen voor te zorgen dat duurzame energie lokaal slim wordt opgewekt en gebruikt én dat de opbrengsten lokaal worden gedeeld. 100% van lokaal, door lokaal, voor lokaal.

MorgenZon is een internationaal opererend bedrijf dat duurzame energie realiseert op 100% lokaal niveau. MorgenZon vindt dat het begrip ‘lokaal’ alleen gedragen kan worden als het echt heel dicht bij de burger wordt gebracht. 

Morgenzon. Jouw bron voor lokale energie