Skip to content

Over

MorgenZon ziet het als een uitdaging om er samen voor te zorgen dat duurzame energie lokaal wordt opgewekt en gebruikt én dat de opbrengsten lokaal worden gedeeld. 100% van lokaal, door lokaal, voor lokaal.

MorgenZon is een internationaal opererend bedrijf dat duurzame energie realiseert op 100% lokaal niveau. MorgenZon vindt dat het begrip ‘lokaal’ alleen gedragen kan worden als het echt heel dicht bij de burger wordt gebracht. 

Jij krijgt via MorgenZon de kans om:

  • Onbenut oppervlak rendabel te maken.
  • Te helpen bij de versnelling van de energietransitie
  • Maatschappelijk verantwoord te ondernemen
  • Lokaal samen te werken aan het ontwikkelen van duurzame energiebronnen: van lokaal, door lokaal, voor lokaal!