Skip to content

MorgenZon produceert groene waterstof op zonneparken

Groene waterstof is hard nodig om een extra boost te geven aan de energietransitie. Wij gaan die groene waterstof produceren bij onze zonneparken. De geproduceerde waterstof zetten we af op een Clean Energy Hub; een vulpunt voor schone brandstoffen.

Wij bieden de mogelijkheid om lokaal opgewekte energie om te zetten in groene waterstof die lokaal kan worden afgenomen. Een keten die vanaf nu financieel gezond kan worden gerealiseerd en geëxploiteerd. Wachten hoeft niet meer, de toekomst is begonnen.

De voordelen

  • Geen extra belasting van het elektriciteitsnet doordat we de opgewekte elektriciteit niet terugleveren maar direct omzetten in groene waterstof
  • Netcongestie speelt dus geen rol
  • Het zonnepark kan gewoon 100% lokaal in eigendom komen
  • De omgeving kan meeprofiteren en de landschappelijke inpassing blijft subliem
  • Dit levert maximaal lokaal maatschappelijk rendement op
  • We verzorgen de aanleg van de infrastructuur voor verduurzamen van de mobiliteit van goederenvervoer, stads- en streekvervoer alsook lokale bedrijfs- en wagenparken
  • We dragen concreet bij aan lokaal beleid om grootschalige duurzame energie op te wekken die lokaal wordt verbruikt
  • De Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek komt weer een stap dichterbij, zodat er minder fijnstoffen in uw stad komen en er een beter woon- en leefklimaat ontstaat

Wij verbinden de gehele keten van productie tot verbruik waardoor we naast CO2 reductie ook bijdragen aan verminderen van NOx, fijnstof en geluidshinder. Dat is toch slim!

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Jan Jaap Wesselink: janjaapwesselink@morgenzon.nu

Delen:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin