Skip to content

MorgenZon breidt Zonnepark Apeldoorn uit

Sinds april 2018 worden 1100 huishoudens voorzien van duurzame energie opgewekt in Apeldoorn vanuit het Zonnepark langs de A50. Wij dragen er graag aan bij dat er nog meer duurzame energie gaat worden opgewekt in Apeldoorn. Daarom breiden we dit zonnepark uit.

MorgenZon heeft het initiatief genomen om de westelijke zijde van de grondwal tussen de A50 en het huidige Zonnepark Apeldoorn te gaan voorzien van zonnepanelen. Inmiddels is de vergunning verleend en de SDE-subsidie is toegekend. Aan de westkant van de grondwal komen zo’n 6.000 extra zonnepanelen (goed voor schone stroom voor zo’n 300 huishoudens).


Wat gaat er gebeuren;
• De bestaande grondwal wordt opgehoogd.
• Op de westkant (zijde Zuidbroek) worden de zonnepanelen op de helling van de grondwal gelegd.
• De grondwal wordt gelijk toegankelijk gemaakt met een pad aan de snelwegzijde dat deels bovenop het talud loopt en deels lager en rondom het zonnepark loopt.

Momenteel wordt de grondwal opgehoogd. Het gaat nog tot circa eind 2021 duren voordat het geheel gereed is. Daarna starten we met het plaatsen van de zonnepanelen. Medio 2022 verwachten we de productie van nog meer duurzame lokale energie te kunnen starten.

Delen:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin