Zonnewal Apeldoorn

MorgenZon heeft met de gemeente Apeldoorn en Grondbank GMC een slimme oplossing gerealiseerd voor de financiering van een geluidswal langs de A50, opwekking van schone stroom, verbetering van bestaand woonklimaat èn uitbreiding van woningbouwmogelijkheden: De Zonnewal Apeldoorn!

De bestaande grondwal is verhoogd en door op de schuine zijden van de grondwal zonnepanelen aan te brengen, is het gelukt om de ophoging van de wal te financieren uit de businesscase van het zonnepark. De gemeente heeft hiertoe de grondwal – welke anders toch geen grondopbrengst zou genereren – om niet ter beschikking gesteld èn tegelijk een forse besparing in de grondexploitatie bereikt. De bewoners van de bestaande woonwijk – Zuidbroek – die tot op circa 500 meter van de snelweg ligt, ervaren inmiddels een forse reductie van geluidsbelasting van de A50. Bovendien is in nu de 400 meter brede strook tussen de grondwal en de bestaande woonwijk het geluidsniveau ook zodanig onder de wettelijke normen gezakt dat op korte termijn extra nieuwbouw van woningen in dit gebied mogelijk is. Een Win-win=win situatie.

Op de grondwal en rondom het zonnepark is een groen-recreatieve landschapsinrichting aangebracht. Via wandelpaden bovenop en aan de onderzijde van de grondwal is een avontuurlijk wandel- en klauterpad ontstaan dat afwisselend zicht geeft om het zonnepark, de snelweg en het aangrenzende landelijk gebied.

MorgenZon, Grondbank GMC, de gemeente Apeldoorn èn de omwonenden hebben in 2021 met elkaar geconcludeerd dat er eigenlijk geen nadelen aan dit plan zitten, of om de gemeente te citeren: “it’s seems good to be true, but it hase become true”.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Jeroen Roeloffzen via 06 42 70 41 08 of via jeroenroeloffzen@morgenzon.nu